Вакансії

Надсилайте Ваше резюме за адресою: info@milkiland.com

Директор цепи поставок (м. Кривий Ріг)

Функціональні обов’язки: — Руководит отделом автотранспортной логистики
— Руководит материально-техническим снабжением и закупками
— Руководит запасами
— Расчет затраты на складскую деятельность
— Контроль управления транспортировкой готовой продукцииКонтроль управления транспортировкой готовой продукции
— Контролирует качество ремонта и обслуживания подвижного состава, расходы на ремонт
— Управляет персоналом

Вимоги до претендентів: — Опыт работы в торгово-производственной
— Опыт работы на аналогичной должности от 3 лет
— Опыт управление цепями поставок в торгово-производственной компании
— Опыт бюджетирования логистики, автоматизации складского учета
— Опыт построения коммерчески ориентированных бизнес-процессов в логистике
— Знание Законодательства в части учета товародвижения, складского учета, грузоперевозок

Х
Менеджер з регіонального розвитку (Херсон-Одеса-Миколаїв) (м. Кривий Ріг)

Функціональні обов’язки: — організація продажів через дистриб'юторів
— виконання планових показників
— залучення нових клієнтів, підтримка існуючих
— проведення трейд-маркетингових заходів, спрямованих на просування продукції
— аналіз території, роботи конкурентів

Вимоги до претендентів: — досвід роботи від 1 року регіональним або територіальним менеджером на ринку FMСG
— досвід ведення переговорів, вміння переконувати
— знання регіонів м.Херсон, Одеса та Миколаїв

Х
Менеджер з регіонального розвитку (Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь) (м. Кривий Ріг)

Функціональні обов’язки: — організація продажів через дистриб'юторів
— виконання планових показників
— залучення нових клієнтів, підтримка існуючих
— проведення трейд-маркетингових заходів, спрямованих на просування продукції
— аналіз території, роботи конкурентів

Вимоги до претендентів: — досвід ведення переговорів, вміння переконувати
— досвід роботи від 1 року регіональним або територіальним менеджером на ринку FMСG
— знання регіонів р.Дніпро, Запоріжжя та Маріуполь

Х
Начальник аналітичного відділу (м. Кривий Ріг)

Функціональні обов’язки: — Аналіз динаміки продажів за асортиментом, обсяги по каналах збуту, повернення
— Моніторинг асортименту реалізованої продукції підприємством, рівень відпускних цін і рівень націнки на корпоративну продукцію
— Проведення своєчасної сезонної зміни цін
— Аналіз інформації за обсягами виробництва / продажів готової продукції підприємства і продукції корпорації, в розрізі асортименту, в грошовому і натуральному вираженні

Вимоги до претендентів: — Досвід роботи аналітиком в сфері маркетингу, продажів, фінансів, бізнес аналітиком вітається
— Володіння комп'ютерними програмами: знання Exel на високому рівні (вміння формувати багатофакторні моделі, програмувати, адмініструвати дані)
— Уміння виставляти пріоритети і працювати одночасно над кількома завданнями, з великим об'ємом інформації
— Відповідальність, скрупульозність, комунікабельність, активність

Х
Водій ЗІЛ (м. Мена)

Функціональні обов’язки: — доставка матеріалів по майданчиках вантажним бортовим автомобілем ЗІЛ

Вимоги до претендентів: — наявність водійських прав категорії С

Х
26 Вересня 2018 Водій ЗІЛ (м. Ніжин)

Функціональні обов’язки: — доставка матеріалів по майданчиках вантажним бортовим автомобілем ЗІЛ

Вимоги до претендентів: — наявність водійських прав категорії С

Х
25 Вересня 2018 Головний механік (м. Ніжин)

Функціональні обов’язки: — Забезпечення безперебійної експлуатації та надійної роботи устаткування, утримання в працездатному стані відповідндо до технічним характеристикам
— Ведення обліку наявності, руху устаткування; складання, оформлення технічної і звітної документації
— Організація міжремонтного обслуговування, своєчасного та якісного ремонту і модернізації устаткування
— Технічний нагляд за станом, утриманням, ремонтом будівель і споруд

Вимоги до претендентів: — Стаж роботи за професією
— Відповідальність, системний підхід, уважність
— Повна вища освіта відповідного напряму підготовки

Х
27 Вересня 2018 Коммерческий директор (м. Кривий Ріг)

Функціональні обов’язки: — Прогнозирование планов продаж на перспективу
— Увеличение объема реализации путем расширения ассортимента продаж в национальных сетях
— Увеличение объема реализации и территории покрытия посредством работы с дистрибьюторами
— Достижение плановых показателей по продажам посредством трейд маркетинговых мероприятий

Вимоги до претендентів: — Аналитический склад ума, целеустремленность, пунктуальность, ответственность, коммуникабельность
— Опыт работы в Food-сфере - обязательно

Х
28 Вересня 2018 Специалист отдела отчетности (м. Київ)

Функціональні обов’язки: — Анализ методологии бухгалтерского учета предприятий, стандартизация учетных процессов
— Анализ бухгалтерского учета и финансовой отчетности предприятий/сегментов
— Анализ бухгалтерского учета и финансовой отчетности предприятий/сегментов

Вимоги до претендентів: — Знание национальных стандартов бухгалтерского учёта
— Чёткое понимание структуры и взаимосвязей основных финансовых отчётов (CF, P&L ,BS)
— Навыки работы в Excel не ниже среднего уровня
— Знание МСФО - желательно

Х
26 Вересня 2018 Торговый представитель (м. Київ)

Функціональні обов’язки: — Выполнение планов продаж
— Поддержка и расширение существующей клиентской базой
— Контроль дебиторской задолженности

Вимоги до претендентів: — Опыт работы от 1 года торговым представителем в FMCG

Х
27 Вересня 2018 Менеджер по маркетингу (м. Київ)

Функціональні обов’язки: — участие в разработке, внедрение и контроль маркетингового плана
— планирование, организация и проведение мероприятий направленных на стимулирование продаж; анализ продаж
— управление продуктами для разных рынков, ценообразованием, комплексом продвижения и позиционированием в каналах сбыта
— планирование и разработка национальных и территориальных акций

Вимоги до претендентів: — опыт работы с большими массивами данных
— знание принципов планирования, бюджетирования
— знание специфики фуд-сферы
— анализ маржинальности и оборачиваемости продукта

Х
11 Вересня 2018 Головний бухгалтер (м. Ніжин)

Функціональні обов’язки: — Здійснювати організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства і контроль за використанням матеріальних і фінансових ресурсів, збереженням власності підприємства
— Забезпечувати раціональну організацію обліку і звітності на підприємстві та у його підрозділах на основі максимальної централізації і механізації обліково-обчислювальних робіт, прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку і контролю
— Організовувати облік грошових засобів, що надходять, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, зв'язаних з їхнім рухом, облік витрат виробництва, комерційної діяльності, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції, виконання робіт (послуг), результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій

Вимоги до претендентів: — Вимоги до кандидатів вища економічна освіта
— Досвід роботи на посаді головного бухгалтера або заступника головного бухгалтера

Х
11 Вересня 2018 Спеціаліст з якості та безпеки продукції (ХАСПП) в Чернігів (м. Чернігів)

Функціональні обов’язки: — Недопущення випуску продукції, яка не відповідає вимогам нормативно-технічної документації
— Планування якості продукції
— Підготовка і проведення всіх видів випробувань виробів, що випускаються
— Контроль виконання наказів і розпоряджень, що стосуються функціонування системи управління якістю та безпекою продукції
— Аналіз відмов і рекламацій, підготовка рекомендацій та участь в розробці заходів по усуненню причин невідповідностей
— Метрологічне забезпечення засобів вимірювання для виробництва, контролю та випробувань продукції

Вимоги до претендентів: — Вища освіта
— Досвід роботи від 2-х років

Х
30 Серпня 2018 Начальник компресорного цеху (м. Київ)

Функціональні обов’язки: — Відповідає за технічну експлуатацію холодильного та допоміжного обладнання, встановленого в компресорному цеху, холодильних камерах
— Забезпечує належну і безперебійну роботу цеху та підтримання необхідного температурного режиму в камерах зберігання продукції
— Здійснює облік, складання та своєчасне представлення звітності по виробничу діяльність цеху, використання форм матеріального стимулювання з метою постійного зростання якості обслуговування холодильного обладнання цеху
— Контролює дотримання робітниками цеху виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку

Вимоги до претендентів: — Відповідальність, уважність
— Технічна освіта

Х
30 Серпня 2018 Бухгалтер по зарплаті (м. Чернігів)

Функціональні обов’язки: — Нарахування зарплати, відпускних, лікарняних
— Складання всієї звітності по зарплаті
— Контроль і збір внутрішніх звітів

Вимоги до претендентів: — Наявність досвіду нарахування заробітної плати
— Володіння ПК на рівні досвідченого користувача, якісне знання Excel

Х
30 Серпня 2018 Начальник транспортної дільниці (м. Чернігів)

Функціональні обов’язки: — Організація та керівництво роботою автотранспортної дільниці
— Забезпечення постійної готовності автомобілів
— Організація експлуатації і ремонту автотранспорту
— Облік ДТВ та аналіз їх причин
— Участь у розробці маршрутних листів транспорту з метою чіткого дотримання транспортування молокопродуктів
— онтроль роботи підлеглих

Вимоги до претендентів: — Відповідальність, уважність
— Вміння планувати і організовувати роботу
— Вища освіта

Х
30 Серпня 2018 Головний бухгалтер (м. Чернігів)

Функціональні обов’язки: — Здійснення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємства
— Контроль за використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів
— Участь в аудиторських та податкових перевірках
— Підготовка і здача всіх звітів згідно законодавства України
— Підготовка внутрішніх управлінських звітів

Вимоги до претендентів: — Вища освіта «Облік і аудит»
— Знання національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, податкового законодавства
— Вміння користуватися Medoc, ПО «Клієнт-банк», Microsoft Office
— Успішний досвід проходження аудиторських та податкових перевірок

Х
30 Серпня 2018 Майстер зміни цеху виробництва сиру (м. Охтирка)

Функціональні обов’язки: — Контролює ведення процесу виготовлення сиру
— Контролює облік сировини
— Контролює сортування молока та визначає його придатність для виготовлення сиру на основі лабораторних аналізів та оргонолептично
— Контролює за процесом обробки сирного згустку та сирного зерна на ваннах, сиро виробниках
— Контролює процес формування та пресування сиру
— Контролює процес зважування та передачу сиру в солільне відділення
— Контролює процес та якість мийки технологічного обладнання та концентрацію миючих засобів та забезпечує своєчасне усунення причин щодо якості мийки обладнання
— Вносить документацію в електронному вигляді та формує електронні звіти в БД

Вимоги до претендентів: — Відповідальність, системний підхід, уважність
— Вміння планувати і організовувати роботу
— Досвід роботи (сироваріння)

Х
30 Серпня 2018 Майстер зміни приймально-апаратного цеху (м. Охтирка)

Функціональні обов’язки: — Контролює надходження молока або його суміші, тиск, температуру за контрольно-вимірювальними приладами відповідно, заданого режиму пастеризації та охолодження
— Контролює процес пастеризації молока або його суміші з молочною сироваткою
— Контролює за даними лабораторною аналізу якість і відповідність молока технічним умовам (стандартам)
— Контролює процес та якість мийки технологічного обладнання та концентрацію миючих засобів та забезпечує своєчасне усунення причин щодо якості мийки обладнання
— Вносить документацію в електронному вигляді та формує електронні звіти в БД
— Проводить передачу зміни
— Керує працівниками підрозділу, здійснює контроль за трудовою дисципліною, дотримання працівниками Правил внутрішнього трудового розпорядку, норм ОП, електробезпеки пожежної та техногенної безпеки, Кодексу корпоративної етики

Вимоги до претендентів: — Аналогічний досвід роботи
— Вміння планувати і організовувати роботу

Х
29 Серпня 2018 Менеджер по роботі з мережевими клієнтами (м. Кривий Ріг)

Функціональні обов’язки: — Вести пошук і залучати до співпраці нові мережі, укладати договори
— Забезпечувати оперативне обслуговування клієнтів при укладанні договорів співпраці
— Вести роботу по стимулюванню продажів
— Проводити аналіз продажів у підзвітних мережах
— Вести звіти і вести документацію в установленому порядку
— Інформувати потенційних клієнтів про існуючі і заплановані маркетингові програми, ініціювати їх потреби в побудові ділових відносин
— Регулювати питання повернень продукції

Вимоги до претендентів: — Володіння ПК
— Відповідальність, уважність

Х
27 Серпня 2018 Директор з маркетингу (м. Київ)

Функціональні обов’язки: — Сформування та реалізація маркетингової стратегії
— Визначення стратегії і тактики продажів, вдосконалення технології продажів
— Розробка і реалізація плану маркетингу, моніторинг та аналіз ринку, зміни ринкової кон'юнктури
— Розвиток бренду компанії
— Розробка і проведення рекламних кампаній
— Реалізація маркетингових заходів щодо просування продукту компанії, PR активність
— Розрахунок і оптимізація маркетингового бюджету, контроль його виконання
— Формування звітних документів напрямку

Вимоги до претендентів: — Бажаний досвід роботи в Food-сфері
— Досвід роботи на ТОП-позиції не менше 2 років
— Досвід розробки та реалізації короткострокових і довгострокових маркетингових стратегій
— Навички управління проектами розвитку

Х
27 Серпня 2018 Директор департаменту ланцюга поставок (м. Київ)

Функціональні обов’язки: — Забезпечення логістики поставок
— Оформлення заявок на поповнення запасів сировини, упаковки, інгредієнтів
— Складання логістичних прогнозів і планів, розрахунок витрат на логістику, розробка бюджету на логістику і забезпечення його виконання
— Взаємодія з іншими підрозділами

Вимоги до претендентів: — Досвід в food-сфері
— Уміння проектування і побудови логістичних систем, формування логістичних зв'язків
— Уміння планування обсягів виробництва
— Знання принципів організації складського господарства
— Знання законодавства в сфері транспортних перевезень, трудове законодавство, охорона праці

Х
27 Серпня 2018 Начальник відділу звітності (м. Київ)

Функціональні обов’язки: — Удосконалення облікової політики
— Навчання і консультування головних бухгалтерів
— Організація збору та подання фінансової звітності
— Керівництво процесами автоматизації та написання технічних завдань

Вимоги до претендентів: — Вища освіта «Облік і аудит»
— Досвід роботи на аналогічній позиції або головного бухгалтера
— Знання МСФЗ, ПСБО, фінансової та статистичної звітності

Х
11 Вересня 2018 Аналітик (м. Київ)

Функціональні обов’язки: — Щомісячне / річне планування продажів
— Консолідація та аналіз даних в розрізі торгових майданчиків
— Проведення експертного аналізу продажів за попередні періоди
— Робота з внутрішньою системою звітності
— Взаємодія з іншими департаментами для координації процесу
— Прогнозування продажів
— Оптимізація та автоматизація системи звітності в компанії
— Контроль роботи відділу аналітики

Вимоги до претендентів: — Вища економічна, математична освіта
— Досвід роботи на аналогічній позиції в в FMCG компаніях
— Знання зведених таблиць Excel (експерт)

Х
Якщо ви не знайшли вакансiю, та маєте бажання працювати у нас, надсилайте своє резюме на info@milkiland.com